HMI för styrenhet i fordon

dc.contributor.authorHörberg, Eric
dc.contributor.authorSvensson, Gustav
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)sv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)en
dc.date.accessioned2019-07-03T14:22:03Z
dc.date.available2019-07-03T14:22:03Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractFör styrning i moderna fordon används sedan länge styrservon. För att reducera yttre faktorers påverkan utvecklar företaget Sentient ett system för styrning av styrsevot. I detta examensarbete har ett nytt HMI för deras styrsystem utvecklats. Krav på HMI:t var att det skulle implementeras på en surfplatta och om möjligt utnyttja trådlös kommunikation. HMI:t hade också krav på att vara snabbt, användarvänligt och kunna erbjuda funktioner deras tidigare HMI inte kunde. Röststyrning skulle också implementeras men detta i mån av tid. Arbetet har utvecklats genom veckovis planering där olika delmål satts upp i samråd med Sentient. Därefter har utveckling av både applikation och kommunikation utförts. Utvecklingen har skett i Java och XML för applikationen och i C++ för utveckling till Arduinoenheten. För att testa de implementationer som gjorts har såväl fordon som CAN-lyssnare använts. För återkoppling på HMI:t så har acceptanstester utförts av Sentient och deras externa kunder. Under de cirka två månader som arbetet utförts så har ett fullt fungerande HMI utvecklats. HMI:t består av en applikation på en surfplatta med Android. Kommunikationen till fordonets CAN-nätverk har skett via Bluetooth och en Arduinoenhet. För överföringen över Bluetooth har ett protokoll utvecklats som säkerställer säker överföring. Responsen har varit att HMI:t varit ändamålsenlig, varit visuellt tilltalande och att röststyrningen har haft potential för vidare utveckling. De mål som varit ställda på såväl funktion som layout har uppnåtts. Både vi själva som Sentient och deras externa kunder har varit väldigt nöjda med resultatet av detta
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/244815
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectInformations- och kommunikationsteknik
dc.subjectData- och informationsvetenskap
dc.subjectInformation & Communication Technology
dc.subjectComputer and Information Science
dc.titleHMI för styrenhet i fordon
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeDatateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
244815.pdf
Storlek:
6.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext