Parameterization and Validation of Road and Driver Behavior Models for CarMaker Simulations and Transmission HIL-Rig

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Applied mechanics (MPAME), MSc
Publicerad
2015
Författare
Olofsson, Martin
Pettersson, Jens
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Farkostteknik , Transport , Vehicle Engineering , Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index