4G-baserad långdistansdrönare - Utveckling av en autonom drönare för långdistansflygning

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
ARNEBRO SÖDERBERG, ERIK
CARBOL, JONATHAN
EDVINSSON, FILIP
FRITHIOFSON, ADAM
KJELLBERG, ALRIK
NILSSON, OLLE
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Följande rapport beskriver utvecklingen av en autonom drönare med möjlighet att starta och landa vertikalt samtidigt som den bibehåller hög effektivitet vid långdistansflygning, samt en tillhörande mobilapplikation som möjliggör övervakning av drönaren. All kommunikation med drönaren sker över 4G för i princip obegränsad räckvidd. Syftet var att drönaren skulle kunna användas för autonom transport av små tidskritiska paket över större avstånd än en radiosändare klarar av att styra. Drönaren utvecklades från ett färdigköpt radiostyrt flygplan, på vilket fyra motorer hade monterats på vingarna för att kunna starta och landa vertikalt. För att drönaren skulle kunna ha autonoma förmågor utrustades den med en avancerad flygdator och en Raspberry Pi, som i sin tur var uppkopplad till 4G-nätet via ett 4G-modem. Detta tillät anslutning till drönaren via en VPN-tunnel för styrning samt övervakning via applikationen som utvecklades med hjälp av Android Studio. Projektet resulterade i en autonom drönare som kan styras och övervakas över 4G, samt fungerar väl som quadcopter och flygplan. Både vertikal start och landning så väl som framåtflygning och övergång däremellan har testats och fungerar. Applikationen tillåter användaren att följa och övervaka drönaren i realtid via både karta och videoström. Projektet lägger en god grund för fortsatt arbete kring drönares användning vid långdistanstransport av mindre föremål och förslag på vidareutveckling presenteras i rapporten.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Drönare , Quadplane , VTOL , 4G , Autonom flygning , Navio2 , ArduPilot , Transport , Raspberry Pi , Android
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index