Hållbarhet inom utredning och projektering av infrastruktur- och samhällsplaneringsprojekt - En case-studie på Atkins Sverige AB

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Sandberg, Andreas
Giebat, Anton
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Samhällsplanerings- och infrastrukturprojekt står för cirka 38 procent av världens totala koldioxidutsläpp (UNEP, 2020). För att reducera koldioxidutsläppen från samhällsplanerings- och infrastrukturprojekt är det viktigt att ha ett hållbarhetsfokus i utrednings- och projekteringsfasen. Därav har arbetets syfte varit att kartlägga hur en konsult, inom utredning och projektering av samhällsplanerings- och infrastrukturprojekt, arbetar med hållbarhet i projekt samt vad som kan utvecklas ytterligare. Arbetet genomfördes som en case-studie på Atkins, eftersom företaget bedömdes vara lämpligt som representativt case. För att kunna kartlägga Atkins hållbarhetsarbete i projekt användes en intervjustudie, en workshop, observationer samt dokumentstudie som metod. Studien var dessutom avgränsad till att endast behandla Atkins i Sverige. Studien visade att Atkins arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, men att det fortsatt finns områden att utveckla om de ska uppnå sina ambitioner att vara ledande inom hållbarhetsarbete. Slutsatsen från studien är att organisationskultur och utbildningar är viktigt för att skapa förutsättningar för att effektivt arbeta med hållbarhet i projekt, samt att anbudsfasen och uppföljningsarbetet är de stadier i projektarbetet som identifierats som de viktigaste för hållbarhetsfokus i projekt. Anbud identifierades som kritiskt eftersom det är viktigt att ha hållbarhet inkluderat i uppdragsbeskrivningen. Uppföljningsarbete identifierades som ett viktigt arbete för att bland annat öka engagemang och motivation bland medarbetare, genom att visa hur allas arbete påverkar projektets slutgiltiga hållbarhetsarbete. Där användning av visualisering, med hjälp av hållbarhetsverktyg, har identifierats som ett bra hjälpmedel.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index