Konceptutveckling av applikationsgränssnitt för portabel skjutbana

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Design och produktutveckling 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2024
Författare
Davidsson, Matilda
Lind, Ebba
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sammanfattning Idag finns begränsade alternativ på flexibel skytteträning och portabla skjutbanor som erbjuds till överkomliga priser för privatpersoner som utövar skytte. Som ett försök på att fylla detta glapp i marknaden utvecklas i detta examensarbete ett koncept på ett mobilapplikations gränssnitt med funktioner för loggning av skytteträning, samt med funktionalitet för manövrering av en tillhörande portabel skjutbana. Konceptet syftar till att erbjuda privatpersoner med ett intresse för skytte en effektiv och unik lösning som låter dem träna på egna villkor och utan tillgång till en lokal skjutanläggning, samtidigt som de i applikationen kan spara sin träningshistorik och spåra sin skjututveckling och sina framsteg. Projektet inkluderade en omfattande användarstudie och marknadsanalys, samt iterativa designprocesser, där metoder som intervjuer, observationer och användbarhetstester användes för att skapa en förståelse för skyttarnas träningsrutiner och preferenser. Resultaten från förstudien visar på ett betydande intresse för funktioner som erbjuder dokumentering av skjutresultat, presentation av utveckling över tid och funktioner som kan bidra en förbättrad skjutförmåga. Dessa insikter styrde utvecklingen av en applikationsprototyp i en riktning mot en produkt som är attraktiv för och uppfyller behoven och kraven hos de potentiella användarna. För att vidare säkerställa detta genomfördes dessutom användbarhetstest som innebar utvärdering av prototypen, vilken därefter kunde förfinas ytterligare efter användarnas önskemål. Resultatet av detta arbete är en testbar prototyp av ett applikationsgränssnitt som utgör ett mångsidigt hjälpmedel för skyttar att följa och förbättra sin skjutförmåga och sina skjutresultat på ett enkelt och effektivt sätt. Det slutgiltiga konceptet erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som tillhandahåller ett brett utbud av funktionaliteter, inklusive loggning av skjutresultat, en detaljerad träffsanalys, samt träningsstatistik. Detta gränssnitt stödjer olika träningsscenarier och främjar en mer engagerande och produktiv träningsmiljö. Nyckelord: portabel skjutbana, mobilapplikation, användarvänlig design, användargränssnitt, användbarhetstestning, skytte, jakt, träningsteknologi, användarfeedback, produktutvecklin
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index