Booklet för hållbara småhus: Energieffektivisering av småhus med hjälp av byggnadstekniska lösningar och materialval.

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Niemer, Jakob
Schulz, Edvin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Den konservativa byggbranschen står inför en stor utmaning när den pågående klimatkrisen sätter sin prägel på samhället. Med nya miljömål från EU kommer byggbranschen behöva ändra sin strategi och metod. Det nya synsättet behöver vara mer anpassat för klimatet och samhället ska kunna bygga och utvecklas i samma takt som idag, fast med större hänsyn till miljön. Syftet med rapporten är att utforska nya byggnadstekniska lösningar och alternativa byggnadsmaterial som kan sänka energiförbrukning för småhus. Informationen som publiceras i rapporten ska vara lättillgänglig för att informera och inspirera privatpersoner att bygga eget, därför skapas en booklet. För att undersöka alternativa lösningar som gynnar energiförbrukningen för småhus gjordes en litteraturstudie för att få en bredare förståelse i ämnet. Under studien uppdagades att naturhus är ett koncept med stor potential för energieffektivisering, därför ligger fokuset i rapporten på naturhusets klimatskal. För att undersöka konkreta exempel gjordes studiebesök hos befintliga naturhusägare och en husleverantör. Detta gjordes för att få en direkt inblick från personer som bor i naturhus. Ett av studiebesöken hade hampakalk som isoleringsmaterial i väggarna. Hampakalken har flera intressanta egenskaper som undersöks och redovisas i rapporten. För att förstå de eventuella problemen med att bo i ett naturhus diskuteras lösningar och anpassning med de boende i naturhusen. Här tas soldukar, ventilerad nock och öppningsbara glaspartier upp som tekniska lösningar till den eventuella övertemperatur som kan uppkomma i växthusdelen. Vidare för att ytterligare nå syftet med rapporten skapas ett koncepthus som ger läsaren ett konkret exempel på hur de byggnadstekniska lösningarna och materialen kan användas. Visualiseringar och renderingar görs i datorn med hjälp av Autodesk Revit och tjänsten Fiverr för att få ett tydligt exempel på hur de byggnadstekniska lösningarna kan se ut. Slutligen sammanfattas arbetet med generella tankar och åsikter om hur potentialen för hållbart småhusbyggande ser ut i framtiden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
naturhus, hållbar utveckling, hampa, hampakalk, byggnadstekniska lösningar, visualisering, rendering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index