AI Word Plugin – Utveckling av ett Word plugin som använder sig av AI-text- och bildgenerering

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Gustavsson, Erik
Brottare, Oliver
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Användandet av AI bland allmänheten har ökat explosionsartat det senaste året. Många använder sig av AI-verktyg för att få hjälp med exempelvis programmering eller redigering av texter, medan många andra använder AI-verktyget av ren nyfikenhet. Syftet med detta projekt är att göra ett praktiskt hjälpmedel för skapandet av olika dokument med hjälp av AI-tekniken. Projektet realiseras med hjälp av Microsoft Word och OpenAI:s API. Programspråken som projektet är skrivet i är Javascript, HTML/CSS och Python. Stort fokus lades på att pluginet skulle vara lätthanterligt och en enkät gjordes för att mäta detta. Resultatet visar att det mycket väl går att skapa egna program för ett mer anpassat bruk av AI. Projektet ämnade även att behandla träning av egna AI-modeller för ett ännu mer specialiserat verktyg. En första model av AI-träning implementerades men finslipning av denna fick inte plats inom tidsramen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
AI , add-in , AI-training , software development , Javascript , HTML , CSS , Python
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index