Program för överbyggnadsdimensionering i tungt belastade markområden - En inventering av den globala marknaden

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2005
Författare
Magnusson, Fredrik
Paterson, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index