Kartläggning av icke värdeskapande aktiviteter under patientronden

dc.contributor.authorStrand, Ellinor
dc.contributor.authorSöderstedt, Erika
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economicsen
dc.contributor.examinerEriksson, Henrik
dc.contributor.supervisorApell, Petra
dc.date.accessioned2023-06-08T12:59:56Z
dc.date.available2023-06-08T12:59:56Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.description.abstractPatientronden är en gammal tradition inom svensk sjukvård. Rondens utformning och omfattning varierar mellan olika avdelningar, sjukhus och regioner, men flera undersökningar visar på att ronden på flera ställen är tidskrävande och ineffektiv och att detta direkt påverkar arbetsmiljön och arbetsbelastningen för personalen. Med en sjukvård som står inför allt större utmaningar med långa väntetider och överbeläggning av patienter samt underbemanning och utbrändhet hos personal finns ett behov av att effektivisera sjukvården. Syftet med denna rapport är att kartlägga rondprocessen och undersöka om det förekommer icke värdeskapande aktiviteter under patientronden och att, om sådana aktiviteter identifieras, även identifiera rotorsakerna till dessa aktiviteter och ge förslag till hur dessa kan elimineras för en effektivare vård med ett bättre flöde av patienter. Detta har gjorts genom en empirisk fallstudie med observationer och semistrukturerande intervjuer. Det har även genomförts regelbundna workshops med vårdavdelningarna som deltagit i projektet. Resultatet visar att det förekommer tre typer av icke värdeskapande aktiviteter på flera avdelningar. Trots att avdelningarna är olika och har olika specialiteter förekommer samma typ av slöserier på flera av avdelningarna. Dessa är väntan, outnyttjad kreativitet och överarbete/felaktiga processer. Slöserierna beror på störningar under ronden och att det saknas rutiner för ronden. Slutsatsen är att det förekommer icke värdeskapande aktiviteter under patientronden, men att det finns goda möjligheter att minska förekomsten av dessa icke värdeskapande aktiviteter. Utifrån en analys av orsakerna bakom dessa aktiviteter har tre förbättringsförslag tagits fram för att påbörja förbättringsarbetet. Dessa förslag har utformats för att främja motivation, öka delaktighet och underlättar kommunikation under rondarbetet och arbetsdagen. Denna studie kan förhoppningsvis bidra med en inblick i vilka orsaker som ligger bakom icke värdeskapande aktiviteter under ronden samt hur verksamheter inom svensk sjukvård kan arbeta för att minska de icke värdeskapande aktiviteterna och därmed öka patientrondens effektivitet.
dc.identifier.coursecodeTEKX01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12380/306137
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesE2023_045
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectPatientrond
dc.subjectsjukvård
dc.subjectLean Healthcare
dc.subjecteffektivitet
dc.subjectvärdeskapande aktiviteter
dc.subjectslöserier
dc.titleKartläggning av icke värdeskapande aktiviteter under patientronden
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
E2023_045.pdf
Storlek:
1.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
2.35 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: