Redesign av ÅSS Maxivent luftrenare

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Kristoffersson, Filip
Lindberg, Ebba
Möller, Lisa
Petri, Amanda
Sandgren, Norea
Wikmark, Viktoria
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Kanditatarbetet har genomförts i samarbete med ÅSS processventilation i syfte att göra en redesign av deras produkt “Mavivent Luftrenare”. Redesignen inkluderar att förenkla filterbyte, uppdatera styrningen samt ge luftrenaren ett tidlöst och diskret uttryck. Genom att utgå från användaren och dess behov har en användarcentrerad designprocess tillämpats för att ta fram nya “Maxivent EC”. Dessa behov och önskemål har kartlagts genom en enkätstudie, intervjuer samt användarstudier. En iterativ designprocess har gjorts där skisser och enkla prototyper har tagits fram för att kommunicera lösningsförslag. En slutgiltig prototyp skapades för att verifiera designen. Idéer och lösningsförslag har kontinuerligt utvärderats med företaget och användarna för att tillfredställa båda parter. Slutresultatet, Maxivent EC, är en luftrenare bestående av en överdel i MDF och en underdel i plåt. Underdelen kan öppnas med hjälp av gångjärn så att filter kan avlägsnas. Förfilter ligger löst i underdelen medan filterkakan enkelt kan skjutas ut. En stor skillnad jämfört med den tidigare modellen är att Maxivent EC har lägre höjd. Precis som namnet antyder är Maxivent EC utrustad med EC-motor. Som standarsstyrning medföljer en steglös potentiometer, men som en potentiell framtida styrteknik skulle Plejd moduler kunna tillämpas. Alla dessa förändringar hoppas öppna upp för nya marknader.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Luftrenare, Plejd, ÅSS Processventilation, redesign, designprocess, , Maxivent
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index