Modern användning av vind för framdrivning av kommersiella fartyg - En ekonomisk analys av alternativa lösningar

dc.contributor.authorBendz, Morten
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskapersv
dc.contributor.examinerOlindersson, Fredrik
dc.contributor.supervisorLarsson, Martin
dc.date.accessioned2021-04-28T08:51:20Z
dc.date.available2021-04-28T08:51:20Z
dc.date.issued2021sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractI och med ökat fokus på miljön, främst den globala uppvärmningen, och det faktum att sjöfarten står för två och en halv till tre procent av de globala utsläppen av koldioxid (Andersson, Brynolf, Lindgren, & Wilewska-Bien, 2016) har under senare år ett antal olika lösningar där kraften i vinden tas till vara för framdrift av kommersiella fartyg studerats och utvecklats. Fyra lösningar för användandet av vindens kraft för framdrivning studeras i denna rapport. Lösningarnas ekonomiska hållbarhet studeras i investeringskalkyler. De ställs mot traditionell framdrift genom analys av kostnader samt bränslebesparing och därigenom ekonomisk besparing vid olika scenarier för kostnadsutveckling av bränslen samt vid olika internräntor. Löpande kostnader tas hänsyn till i kalkylen. De lösningar som studeras är traditionella segel, vingsegel, Flettnerrotorer och drakar/kites. Resultatet från studien visar att nuvärden på investeringar i segellösningar med bränslepriser på nivån vid årsskiftet 2020/2021 och internränta på 10 procent blir positiva för samtliga studerade lösningar vilket innebär att de är lönsamma. Pay back-tiderna på moderna segellösningar ligger på runt åtta år. Vid högre drivmedelspris ökar nuvärdena och pay back-tiderna minskar. I dagsläget är det endast Flettnerrotorer som används för kommersiell sjöfart. Ungefär 20 rotorer finns installerade på sex till sju fartyg. Kites har använts på åtminstone två fartyg i kommersiell drift men är inte i bruk i dagsläget. Segellösningar är dels ett sätt för rederier att skapa bättre ekonomi genom omkring tioprocentiga bränsleförbrukningsminskningar och dels ett sätt att visa sig och framstå som ansvarstagande i miljöfrågan. Då investeringarna har förhållandevis långa avskrivningstider och inte ger några markanta förbättringar i rederiernas ekonomi är de inte på något sätt självklara för rederier att göra. Högre drivmedelspriser liksom internationella regleringar av utsläpp och därigenom ökade kostnader kan sannolikt påskynda och öka antalet installerade segelsystem på kommersiella fartyg. Investeringar i segellösningar konkurrerar om investeringskapital med andra rederi-investeringar som i vissa fall kan tänkas ha bättre ekonomiska nyckeltal.sv
dc.identifier.coursecodeMMSX10sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/302326
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectsegelfartygsv
dc.subjectkitesv
dc.subjectdrakesv
dc.subjectFlettner rotorsv
dc.subjectsegelsv
dc.subjectvingsegelsv
dc.subjectekonomisv
dc.subjectinvesteringsv
dc.titleModern användning av vind för framdrivning av kommersiella fartyg - En ekonomisk analys av alternativa lösningarsv
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
Grupp 1 - Bendz - Modern användning av vind för framdrivning av kommersiella fartyg.pdf
Storlek:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: