Flytplagg och deras upptäckningsförmåga

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
ERIKSSON, MARCUS
REZNIK, OLIVER
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Inom yrkessjöfarten regleras säkerhetsutrustning av SOLAS - konventionen. När det kommer till flytplagg så regleras dess flytförmåga samt dess upptäckningsförmåga. För att få god upptäckningsförmåga skall ett SOLAS - godkänt flytplagg vara av kulören röd - orange alternativt vara av en annan likvärdig mycket synlig kulör. När det kommer till fritidssjöfarten i Europa erhåller godkända flytplagg CE - märkning. Kraven som ställs är dock endast på flytförmåga och inte upptäckningsförmåga. Den här rapporten syftar till att jämföra upptäckningsförmågan för flytplagg av olika kulör. Genom ett fältexperiment undersöks vid vilket avstånd flytplaggen försvinner helt ur en observationsgrupps synfält. Resultatet visar att det SOLAS - godkända flytplagget syns något längre än det svarta CE - märkta. Dock så diskuteras detta och resultatet ses endast som en tendens. Bland annat fler studier i större variation av väder behövs för att erhålla ett säkrare resultat.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Belysningsstyrka , CE , Flytplagg , Kulör , LSA , SOLAS
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index