Navigeringssystem för personer med synnedsättning med hjälp av datorseende, GPS och Text-till-tal

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Axenhamn, Philip
Greppe, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Utomhusnavigering i okända miljöer kan vara besvärlig för personer med synnedsättning. Hjälpmedel som exempelvis ledarhund, supportpersonal samt käpp har begränsningar och därför finns ett behov av alternativa lösningar. I detta projekt var därför syftet att skapa en applikation som kombinerar semantisk bildsegmentering och GPS i ett fullständigt navigeringssystem. Målet är att synnedsatta ska kunna navigera utomhus med detta system. Metoden gick dels ut på att utveckla en semantisk bildsegmenteringsmodell utifrån en egenskapad datamängd. Denna modell används sedan för att ta fram information om omgivningen. Ett GPS-system implementerades för att skapa vägbeskrivningar. Båda delarna kombinerades till ett gemensamt system som kan användas för navigering utomhus. Återkoppling sker med text-till-tal genom att omvandla informationen från båda delarna till tal. Den slutgiltiga applikationen blev en prototyp av navigeringssystemet som var tillräcklig för testning och evalueringen. Den semantiska segmenteringsmodellen uppnådde en precision på 89 % för valideringsmängden. Det blev tydligt att ett system som bygger på bildsegmentering och GPS skulle vara tillräckligt för att implementera ett praktiskt navigeringssystem för personer med synnedsättning. Men att en utökad datamängd för bild segmenteringen skulle behövas samt vidareutveckling av implementationen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
utomhusnavigering , semantisk bildsegmentering , GPS , text-till-tal
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index