Digitala plattformars bidrag till spridningen av solcellsteknologi En kartläggning och kategorisering av digitala plattformar på den svenska solcellsmarknaden

dc.contributor.authorEkdahl Leeman, Emil
dc.contributor.authorGunnarsson, Jacob
dc.contributor.authorNyman, David
dc.contributor.authorTvedt, Didrik
dc.contributor.authorStenhammar, Gustav
dc.contributor.authorZinga, Milan
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economicsen
dc.contributor.examinerBohlin, Erik
dc.contributor.supervisorRydehell, Hanna
dc.date.accessioned2023-08-15T09:37:23Z
dc.date.available2023-08-15T09:37:23Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.description.abstractStudiens syfte är att kartlägga, analysera och kategorisera digitala plattformar som är verksamma på den svenska solcellsmarknaden, särskilt med tanke på det ökade behovet av förnybar energi och den växande betydelsen av digitala plattformar för att effektivisera anammande processen av solcellsteknologi. Problemet som studien försöker lösa är den bristande forskningen med ett fokus på den svenska solcellsmarknaden, vilka intermediärer som är verksamma inom denna bransch och hur dessa kan underlätta energiomställningen mot ett mer hållbart samhälle. Studien använde en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes med representanter från fem av de identifierade aktörerna. Dessutom analyserades webbsidor för att erhålla kompletterande information för en bättre kategorisering av mellanhänderna. Datainsamlingsmetoden möjliggjorde en djupare förståelse för rollerna hos varje mellanhand och för att utvärdera effektiviteten av det befintliga teoretiska ramverket för att kategorisera intermediärerna. Studiens resultat visade att det nuvarande teoretiska ramverket är otillräckligt för att korrekt kategorisera mellanhänderna, eftersom nästan alla av dem kunde kategoriseras som Överförare. Denna brist indikerar att det befintliga ramverket inte fångar nyanserna på den svenska solcellsmarknaden, vilket kräver ett mer förfinat kategoriserings ramverk. Därför föreslås ett modifierat ramverk som adresserar begränsningarna i det nuvarande ramverket och kategoriserar mellanhänderna mer korrekt. Det reviderade ramverket erbjuder ett mer användbart och effektivt verktyg i praktiken jämfört med det befintliga. Genom att erbjuda en mer korrekt och nyanserad kategorisering kan kunderna fatta välgrundade beslut när de väljer en mellanhand baserat på kundens specifika behov och nuvarande steg i anammande processen. Denna forskning bidrar till den befintliga kunskapen genom att erbjuda ett mer förfinat ramverk för den svenska solcellsmarknaden, samt genom att ge värdefulla insikter för kunder, mellanhänder och beslutsfattare som söker främja anammandet av solenergi i Sverige.
dc.identifier.coursecodeTEKX18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12380/306830
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesTEKX18-23-10
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.titleDigitala plattformars bidrag till spridningen av solcellsteknologi En kartläggning och kategorisering av digitala plattformar på den svenska solcellsmarknaden
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
TEKX18-23-10.pdf
Storlek:
948.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
2.35 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: