Lageroptimering av ett artikelsortiment - En fallstudie på ett tillverkande företag

dc.contributor.authorHagelin, Simon
dc.contributor.authorKnutsson, Albin
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economicsen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:44:51Z
dc.date.available2019-07-03T14:44:51Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractStudien har genomförts på ett företag i Göteborg som tillverkar conveyersystem. En ökad försäljning hos företaget de senaste åren har lett till fler försenade leveranser till kund, vilket i sin har lett till ökad missnöjdhet bland kunderna. Den ABCklassificering som finns på artiklarna har även slutat användas på grund av att den varit eftersatt en längre tid. Det enda klassificeringen används till i dagsläget är för att avgöra om en artikel är lagerförd eller kundorderstyrd. Studien syftar till att effektivisera och differentiera företagets materialstyrning med företagets artikelklassificering som utgångspunkt. Hänsyn är tagen till total kapitalbindning men även artiklarnas lagertillgänglighet. För att erhålla en teoretisk bakgrund för vilka faktorer som påverkar kapitalbindning och lagertillgänglighet har litteraturstudier gjorts. Intervjuer och observationer har även gjorts på företaget för att kunna utforma en nulägesbeskrivning som beskriver hur verksamheten ser ut idag. Sekundärdata har sedan använts för att kunna genomföra analyser av olika slag. Problemområden så som företagets ABC-klassificering, beräkning av säkerhetslager, process kring orderkvantitet och prestationsmått har identifierats. Förbättringsförslag för dessa har sedan utformats för att uppfylla syftet. Studien har fokuserat på förbättringsförslag gällande ABC-klassificering och utformning av säkerhetslager medan förbättringsförslagen för de andra områdena är mer övergripande. Företaget rekommenderas att införa en ABC-klassificering baserat på volymvärde. Genom att klassificera artiklar efter volymvärde säkerställs att artiklar med högt volymvärde och hög kapitalbindning blir A-artiklar. På så sätt kan företaget fokusera på ett mindre antal artiklar som ändå bidrar stort till företagets resultat. Vidare rekommenderas företaget att höja säkerhetslagret på C-artiklar då värdet på dessa artiklar är lågt. Således kan arbetet för C-artiklar nedprioriteras och istället kan fokus läggas på A- och B-artiklar.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/255122
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectProduktion
dc.subjectTransport
dc.subjectGrundläggande vetenskaper
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectÖvrig industriell teknik och ekonomi
dc.subjectProduction
dc.subjectTransport
dc.subjectBasic Sciences
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectOther industrial engineering and economics
dc.titleLageroptimering av ett artikelsortiment - En fallstudie på ett tillverkande företag
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeEconomics and manufacturing technology (180 hp)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
255122.pdf
Storlek:
6.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext