Undersökning av fördelarna med en automatiserad blästringsprocess: Framtagning av en prototyp för att undersöka hur en automatisk blästringsprocess påverkar anställdas dagliga arbete

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Christensen, August
Jansson, Ellinor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Blästring är en bearbetningsmetod vars syfte är att ta bort rost och andra orenheter från ett material. Processen utförs oftast manuellt av en operatör vilket är både en repetetiv och slitsam arbetsuppgift. Avsikten med detta examensarbete var att utvärdera huruvida en automatiserad blästringsprocess kan förbättra anställdas arbetsmiljö samt effektivisera det vardagliga arbetet inom industrin. För att utföra studien lät gruppen designa och tillverka en prototyp för automatiserad blästring där tester, experiment och intervjuer användes som underlag för att besvara frågeställningen. All tillverkning av både manipulator och kontrollsystem utfördes i Volvo Autonomous Solutions Concept Vehicle Lab, med undantag för bland annat motorer och motordrivare som köptes in från leverantör. Under projektet undersöktes det hur en prototyp kan integreras i ett befintligt blästerskåp samt hur den kan konstrueras för att uppnå önskad funktion i smutsiga miljöer. Arbetet resulterade i en fungerande prototyp som integrerades i ett blästerskåp på Volvo Autonomous Solutions där de anställda fick möjlighet att testköra protoypen samt delta i intervjuer där fokus låg på arbetsmiljö och maskinens prestanda. Underlag för vidareutveckling, en komplett bruksanvisning samt en riskanalys skapades för att kunna använda maskinen i de anställdas vardagliga arbetet samt för att ge tillräckligt med underlag för att möjliggöra framtida förbättringar.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Blästring, automatiserad blästring, prototyp, blästringsrobot
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index