Traditionell byggnadskultur // Traditional building

Samlingen innehåller exempel på traditionella byggnadstekniker inom konstruktion, byggnad och samhälle.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

||

The collection contains examples of traditional building techniques in construction, building and society.
All images are free to use under Creative Commons license CCBY.

Browse