Norden // Nordic countries

Samlingen innehåller modeller av byggnader i Norden (med undantag av Sverige) av namngivna arkitekter eller konstruktörer och byggnader av traditionell byggnadstyp.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

||

The collection contains models of buildings in the Nordic countries (with the exception of Sweden) by named architects or constructors and buildings of traditional building type.
All images are free to use under Creative Commons license CCBY.

Browse