Världen // World

Samlingen innehåller modeller av byggnader av namngivna arkitekter eller konstruktörer från olika delar av världen förutom Norden.
Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.

||

The collection contains models of buildings by named architects or constructors from various parts of the world apart from the Nordic countries.
All images are free to use under Creative Commons license CCBY.

Browse