Chalmers modellkammare // Chalmers Model Archive

Använd denna länk för att länka till samlingen:

Chalmers Modellkammare består av arkitekturmodeller som byggts av studenter på Chalmers Arkitekturskola inom olika kurser från 1960-talet fram till idag. Modellerna finns digitaliserade och är sökbara här.
Ungefär 200 av modellerna finns fysiskt bevarade och bland de digitaliserade finns även modeller som av olika anledningar har gallrats ut. Arbete pågår med att komplettera äldre modeller med foton.
Den fysiska samlingen kan ses i källaren på Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ChalmersTekniska Högskola. Samlingen är öppen mån-fre 11.30-13.30.

Alla bilder är fria att använda under Creative Commons-licens CCBY.
Vill ni besöka samlingen och se en särskild modell, kontakta Tabita Nilsson.

||

Chalmers Model Archive consists of architectural models built by students at Chalmers School of Architecture within various courses from the 60s until today. The models are digitized and searchable here.
Approximately 200 of the models are physically preserved and among the digitized models there are models that have been withdrawn for various reasons. Work is underway to supplement older models with photos.
The physical collection can be seen in the lower level of the Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology. The collection is open for viewing Mon-Fri 11.30am-1.30pm.

All images are free to use under Creative Commons license CCBY.
If you want to visit the collection and see a particular model, please contact Tabita Nilsson.

Browse